Kiểm dịch thực vật- Tháo gỡ khó khăn

This gallery contains 1 photo.

Import and export PHYTOSANITARY CERTIFICATE: Giấy chứng nhận kiểm dịch Hải quan với kiểm dịch thực vật. >> Cách đây hơn một năm, tại công văn số 89/BTC-TCHQ ngày 03/01/2014 có hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

WRITING TASK 2

This gallery contains 1 photo.

PHÂN LOẠI BỘ ĐỀ WRITING TASK2 2014 – 2015 (Updated đến 11/7/2015) I. Dạng câu hỏi Discuss: Ngày 15/2/2014: Some people think success in life comes from hard work and determination. Others think money and appearance are more important. Discuss … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Opportunities are like sunrises

This gallery contains 1 photo.

English Quote “Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.” – William Arthur (Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó)

More Galleries | Leave a comment

Một số mẫu câu dùng trong e-mail thương mại

This gallery contains 1 photo.

Hiện nay, việc giao dịch với các đối tác trong nước, hay nước ngoài bằng e-mail ngày càng trở lên phổ biến. Văn phong sử dụng trong e-mail thương mại có khác so với e-mail thông thường so với cho … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Thank you for coming

This gallery contains 1 photo.

Quote by Nicholas Sparks: “Thank you for coming into my life and giving me joy, thank you for loving me and receiving my love in return. Thank you for the memories I will cherish forever. But most of all, thank … Continue reading

More Galleries | Leave a comment