597 mẫu thư thương mại thông dụng

597 Ready To Use Sales Letters and Business Forms

Chia xẻ với các bạn phần mềm tập hợp 597 thư tín thương mại tiếng Anh phổ biến sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể lựa chọn nhanh và dễ dàng bất kỳ một chủ đề nào để biên soạn cho mình một bức thư tín thương mại chuyên nghiệp và chất lượng.

>>A Handbook of Commercial Correspondence
Download:
Những chủ để được đề cập trong mẫu thư viên thư tín thương mại gồm có:

  • 41 mẫu thư bán hàng
  • 30 mẫu thư cảm ơn
  • 100+ mẫu thư thương mại thông dụng
  • 40+ mẫu thư thông báo (địa chỉ mới, nhân viên mới tuyển dụng, công ty mới thành lập…)
  • Các mẫu thư yêu cầu, kiến nghị, đề xuất
  • Các mẫu thư pháp lý
  • Và hàng trăm các mẫu thư khác

Bạn có thể tiết kiệm thời gian soạn thảo thư tín thương mại tiếng Anh của mình bằng cách tham khảo các mãu có sẵn trong Thư Viện này. Nó là công cụ hỗ trợ chỉ dẫn bạn nên viết thế nào để đạt được hiệu quả cao trong công việc.

This entry was posted in Mẫu Thư tín thương mại tiếng Anh, Phần mềm học tiếng Anh and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.