Tag Archives: đề thi tiếng anh khối d 2011

Đề thi đại học môn tiếng Anh 2011, Mã đề thi 195

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề >> … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Đề thi đại học môn tiếng Anh 2011, Mã đề thi 284

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã … Continue reading

More Galleries | Leave a comment