Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 5)

Dạy học trên TH
Hỗ trợ ôn thi TN THPT, ĐH, CĐ
Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 5)
Nhóm động từ và nhóm động từ thành ngữ (Verb phrase and phrasal verbs)
Giảng viên: Nguyễn Chi Mai, M.A

Thời lượng: 29:02 phút
Dung lượng: 92.4 MB

 

DOWNLOAD

This entry was posted in Grammar, Ôn thi tiếng Anh, Ôn thi tiếng Anh 2011, Ôn thi Tiếng Anh lớp 12 and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply